[2010] Forfatter: Lars Brinch Thygesen
I artiklen forsøger forfatteren at besvare spørgsmålene: Hvordan bliver Danmarks største naturgenopretningsprojekt siden Skjern Å et aktiv for lokalområdet? Hvorfor bliver det et aktiv for lokalsamfundet? Det handler om snæblen i Sneum Å.

Stikord: Endrup Mølle Dambrug, Sneum Sluse, Størsbøl bæk, Bramming Fiskeri, Gørding Mølle Dambrug,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.