[2012] Forfatter: Vagn Husted
Forfatteren er vokset op i Hjortkær i nærheden af Endrup. Han kendte hjemegnen godt og dermed også Endrup Møllekro.Mange folk er kommet på den gamle møllekro i tidens løb – og folk af mange slags. Artiklen beskriver kroens historie og sameksistensen med møllen og butikken i landsbyen og indeholder en del muntre historier.

Stikord: Endrup Mølle, Laurids P. Kudsk, Anna og Peder Hansen, Endrup Andelsmejeri, Ganderup,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Del af en artikel, der tidligere har været trykt i “Fra Ribe Amt”, 2003