[2013] Forfatter: Hanne Eiby
I  september 2011 mødtes Vester Nykirke menighedsråd med domprovst Thorkild Bak fra Ribe for at vælge, hvilke gravminder der skulle fredes på Vester Nykirke kirkegård. Man tog udgangspunkt i den registrering af kirkegårdens gravminder, der var foretaget af Esbjerg Museum.

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan

Stikord: Endrupholm, Størsbøl, Teilmann, Lund, Anna Stefansdatter,