Artikler fra Endrup

De besøgte Vong Ungdomsforening

De besøgte Vong Ungdomsforening

[2003] Forfatter: Stig Hegn I utilfredshed med den daværende præst ved Vester Nykirke blev der i 1904 dannet en valgmenighed. Derudaf udsprang Vong Ungdomsforening. Ideen bag var samling og fællesskabet og midlet var ordet. Dem der formidlede ordene var i 1920´erne og...

læs mere
Vong Ungdomsforening

Vong Ungdomsforening

[2003] Forfatter: Niels Erik Junk Foreningen blev stiftet den 20. februar 1909 af valgmenigshedspræst J. J. Rossel og lærer Peder Pedersen. De havde tidligere været tilknyttet en ligenende forening i Grimstrup. Men nu fik Vong en selvstændig forening. Artiklen...

læs mere
Kroer i Bramming, 2 – Endrup Møllekro

Kroer i Bramming, 2 – Endrup Møllekro

[2002] Forfatter: Stig Hegn i samarbejde med Sam. Højst Petersen "Kroens historie er også en 140-års slægtshistorie, men af den matriakalske slags, hvor det er kvinderne, der har sikret arvefølgen" Krobygningerne skulle efter sigende have været der i 1670. I 1871 fik...

læs mere
Fattig i Bramming, 1: Raunsø Fattiggård

Fattig i Bramming, 1: Raunsø Fattiggård

[2001] Forfatter: Stig Hegn Bramming har 3 herregårde - og tre fattiggårde: Kærgård, Vejrup og Raunsø. Den 24. november 1862 var en omvæltningens dag for nogle fattige fra Bryndum. De blev nemlig flyttet til den nye fattiggård i Raunsø. Artiklen er en grundig...

læs mere
Fra det gamle Endrup

Fra det gamle Endrup

[1999] Forfatter: Kristian Lauridsen Det er nu ret ofte jeg tager en cykeltur til Endrup by, og dermed vender hjem til min barndomsgade. Også når tankerne om barndomshjemmet, møllen, kroen, og slusen ved møllen får minderne til at vælte frem; men det er nu også et...

læs mere
En mejeribestyrer takker af

En mejeribestyrer takker af

[1999] Forfatter: Lasse Iversen Hansen En samtale med Ove Jensen, mejeribestyrer på Endrup Andelsmejeri 1972 - 1999. Stikord: Helgenæs, osteproduktion, investeringsplan, MD-foods, smørkerne Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

læs mere
Kopper fra Raunsø præstegård

Kopper fra Raunsø præstegård

[1997] Forfatter: Niels Erik Junk Efter mundtlig overlevering af fhv. gårdejer Iver Iversen, skulle disse kopper være en foræring fra præstefruen fra Raunsø Præstegård, til fruen fra Endrupholm. Stikord: Jægersminde, Else Skytte, Johanne Iversen Vil du læse hele...

læs mere
Endrupholms vandmølle

Endrupholms vandmølle

[1997] Forfatter: Ulla og Søren Ipsen Landevejen gik indtil 1938 ind gennem Endrup lige forbi vandmøllen, hvor der var bro og dæmning over Sneum Å. Den gamle mølle blev anlagt samtidig med, at herregården Endrupholm blev bygget i 1580. Det var almindeligt at anlægge...

læs mere
Det skete ved Vibæk bæk

Det skete ved Vibæk bæk

[1997] Forfatter: Vagn M. Husted Først på eftermiddagen sagde jeg til min kone: "Jeg kører lige over til Kedde". "Nå har du lånt noget af ham?". "Nej. Men vi skal prøve om vi kan finde stedet, hvor Kaj Lykke væltede med vognen, da han var på vej fra Endrupholm til...

læs mere
Motorvejen Esbjerg-Kolding

Motorvejen Esbjerg-Kolding

[1997] Forfatter: Rud Nielsen Hovedvej 1 (E66) Esbjerg-Kolding, har altid været anset for en vigtig landdelsforbindelse. De første forslag til at anlægge en motorvej stammer fra 1936, hvor strækningen indgik i et forslag til et landsdækkende motorvejsnet - udarbejdet...

læs mere
Træk fra Omme skoles historie

Træk fra Omme skoles historie

[1996] Forfatter: Henny Jensen og Ulla Ipsen Der har været to skoler i Omme. Den ældste ligger på Hjortkærvej 8. Den var i brug indtil 1906, hvor der blev bygget en ny, med beliggenhed på Hjortkærvej 2. Omkring århundredeskiftet var der ansat en lærer, der blev kaldt...

læs mere
Kaj Lykke

Kaj Lykke

[1996] Forfatter: Tommi Larsen Kaj Lykke var søn af den stenrige adelsmand Frands Lykke med tilnavnet "Den Rige". Om Kaj Lykkes barndom vides ikke meget, men da han var omkring 16 år gammel blev han i 1640, sendt på en årelang studierejse i Europa. Da han vendte hjem...

læs mere
Folkehold på Endrupholm

Folkehold på Endrupholm

[1995] Forfatter: Anna Schultz Landbrugskandidat H. J. Jespersen købte i 1882 Endrupholm af faderen. I H. J. Jespersens tid har der været et meget stort folkehold på EH - et folkehold som overvejende bestod af folk fra omegnen/landsbyerne i området. Der har været...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup