Artikler fra Endrup

Idrætshaller

Idrætshaller

[1986] Forfatter: Else Gregersen Bramming kommune har vist Danmarksrekord i antal idrætshaller pr. indbygger i kommunen. I 1986 står der sportshaller i fem af kommunens seks sogne - de to sidste opført og indviet i 1986. Stikord: Indsamlinger, Bramming-ordningen,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1986] Forfatter: Jens Chr. Madsen For andet år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hård ved vintersæd og græsmarker. Det medførte i lighed med sidste år, at store arealer måtte pløjes og sås om i foråret. Så vidt vides var der ingen vinterbygmarker, der...

læs mere
Erindringer fra “Lillevang”, Endrup

Erindringer fra “Lillevang”, Endrup

[1985] Forfatter: Morten Smidt Pensionist, fhv. landmand Morten Smidt, Hovedvej A 1, nr. 3, Omme, har sammen med sin hustru Ane, der døde i 1980, skabt landbrugsejendommen "Lillevang", Hovedvej A 1, 9, der siden 1953 er videreført af sønnen Hans P. Smidt og hustru,...

læs mere
Landbruget 1985

Landbruget 1985

[1985] Forfatter: Michael Uldall Sidste års særdeles gode høstresultater har betydet en væsentlig bedring i dette års regnskabsresultater. Den gode avl i dette år vil givetvis på lignende måde slå igennem i næste års økonomiske resultat. Stikord: Vækstbetingelser,...

læs mere
Endrup mejeri i 100 år

Endrup mejeri i 100 år

[1984] Forfatter: H. P. Smidt Ved et møde i Endrup Mølle d. 24. marts 1884 mødte der bønder op fra Vejrup, V. Nykirke, Grimstrup og Årre sogne for at diskutere, om man skulle bygge et mejeri, ligesom bønderne på Varde-egnen var begyndt at gøre. Planen tog form på...

læs mere
Degnene i Ravnsø 1741-1847

Degnene i Ravnsø 1741-1847

[1984] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen I Ravnsø degnebolig levede igennem godt hundrede år fire slægtled af degne, som der her skal berettes om. Tidligere har disse sogne nok været betjent af løbedegne fra Ribe katedralskole, dog kendes der en degnekaldelse af...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup