Artikler fra Endrup

Det skete ved Vibæk bæk

Det skete ved Vibæk bæk

[1997] Forfatter: Vagn M. Husted Først på eftermiddagen sagde jeg til min kone: "Jeg kører lige over til Kedde". "Nå har du lånt noget af ham?". "Nej. Men vi skal prøve om vi kan finde stedet, hvor Kaj Lykke væltede med vognen, da han var på vej fra Endrupholm til...

læs mere
Motorvejen Esbjerg-Kolding

Motorvejen Esbjerg-Kolding

[1997] Forfatter: Rud Nielsen Hovedvej 1 (E66) Esbjerg-Kolding, har altid været anset for en vigtig landdelsforbindelse. De første forslag til at anlægge en motorvej stammer fra 1936, hvor strækningen indgik i et forslag til et landsdækkende motorvejsnet - udarbejdet...

læs mere
Træk fra Omme skoles historie

Træk fra Omme skoles historie

[1996] Forfatter: Henny Jensen og Ulla Ipsen Der har været to skoler i Omme. Den ældste ligger på Hjortkærvej 8. Den var i brug indtil 1906, hvor der blev bygget en ny, med beliggenhed på Hjortkærvej 2. Omkring århundredeskiftet var der ansat en lærer, der blev kaldt...

læs mere
Kaj Lykke

Kaj Lykke

[1996] Forfatter: Tommi Larsen Kaj Lykke var søn af den stenrige adelsmand Frands Lykke med tilnavnet "Den Rige". Om Kaj Lykkes barndom vides ikke meget, men da han var omkring 16 år gammel blev han i 1640, sendt på en årelang studierejse i Europa. Da han vendte hjem...

læs mere
Folkehold på Endrupholm

Folkehold på Endrupholm

[1995] Forfatter: Anna Schultz Landbrugskandidat H. J. Jespersen købte i 1882 Endrupholm af faderen. I H. J. Jespersens tid har der været et meget stort folkehold på EH - et folkehold som overvejende bestod af folk fra omegnen/landsbyerne i området. Der har været...

læs mere
Præmiering af Endrupholm

Præmiering af Endrupholm

[1994] Forfatter: John Bakke Endelig i marts 94 kunne bevaringsfonden for Bramming Kommune præmiere Endrup Hovedgård for "nænsom renovering og genanvendelse", og dermed gik et mangeårigt ønske fra fondens side i opfyldelse. Stikord: Claus Skeel, hjørnebygninger, ruin,...

læs mere
Portræt af en virksomhed – Haragergård

Portræt af en virksomhed – Haragergård

[1994] Forfatter: Flemming Just Kører man fra Bramming mod Endrup, ligger der ved udkørslen til hovedvejen en meget velholdt gård med et gulkalket stuehus gemt i en parlignende have. Bag det moderne ydre gemmer sig en af egnens ældste gårde, Haragergård. Stikord:...

læs mere
Ålbæk Vandmølle

Ålbæk Vandmølle

Forfatter: Flemming Just De to vandløb, Sneum Å og Gummes Bæk, har det til fælles, at de begge har givet navn til en vandmølle. Endrup Møllekro bærer i sit navn vidne om denne funktion. Kører man til Ålbæk finder man en Ålbæk Møllevej, og for enden af den og ud mod...

læs mere
Landbruget

Landbruget

Forfatter: Niels Henning Nielsen Året 1993 har inden for landbruget været præget af EF's landbrugsreform. Landmændene har brugt meget tid og mange kræfter på at udfylde skemaer og sætte sig ind i komplicerede EF-forordninger. Stikord: vandingsmaskiner, halmmangel,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1992] Forfatter: Erik Helbo Bjergmark Braklægningen og et ændret afgrødevalg vil påvirke vores landskab omkring Bramming. De fleste vil nok synes, at det er i en positiv retning, fordi der vil komme flere køer på markerne og der vil være arealer, der er ideelle som...

læs mere
Sporten 1992

Sporten 1992

[1992] Forfatter: H. C. Andersen I hård konkurrence med flere kandidater kårde Ugeavisens læsere danseinstruktøren Flemming Kjersgaard til årets brammingenser. Begrundelsen for denne hæder skal naturligvis søges i de mange flotte, internationale præstationer, som...

læs mere
Endrupholms brand i 1913

Endrupholms brand i 1913

Forfatter: Søren Ipsen Olga Johansen, Omme, er en af de få, der husker branden på Endrupholms stald- og udbygninger d. 20. Dec. 1913. Hun fortæller herom: "Jeg husker, at jeg sad ved vinduet i mørkningen og så ud. Pludselig så jeg flammer slå højt op, og jeg råbte:...

læs mere
Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Forfatter: Viggo Refsing "Ungdomsskolen, 6740 Bramming" var jævnligt den mangelfulde adresse på et brev dumpet ind på mit kontor. Men når man nu ofte kalder en efterskole for en ungdomsskole, skal det jo give forvekslinger i en by med hele 2 efterskoler. Stikord:...

læs mere
Sporten

Sporten

[1991] Forfatter: H. C. Andersen Skolefodboldholdet fra Bakkevejens skole i Bramming blev i november 1990 landskendt ved at vinde Ekstrabladets turnering for skolehold i Københavns Idrætspark. Artiklen gennemgår resultater m.m. for de forskellige sportsgrene i...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup