[1995] Forfatter: Anna Schultz

Landbrugskandidat H. J. Jespersen købte i 1882 Endrupholm af faderen. I H. J. Jespersens tid har der været et meget stort folkehold på EH – et folkehold som overvejende bestod af folk fra omegnen/landsbyerne i området. Der har været avlskarl, anden og tredie karl, røgter, svinedreng, havedreng, vinterrøgter og om sommeren tillige en kodreng.

Stikord: andelsmejeri, herregårdssmør, hjulmager, ovnhus, klyne, roelugning, tærskeværk

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her