[1996] Forfatter: Tommi Larsen

Kaj Lykke var søn af den stenrige adelsmand Frands Lykke med tilnavnet “Den Rige”. Om Kaj Lykkes barndom vides ikke meget, men da han var omkring 16 år gammel blev han i 1640, sendt på en årelang studierejse i Europa. Da han vendte hjem i 1645, blev han af kong Chr. d. Fjerde udnævnt til hofjunker.

Stikord: Corfitz Ulfeldt, Gyldenløve, Rantzausholm, Øllegård Gyldenstjerne, generalfiskal, henrettelsen, landflygtighed, landgilde

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her