[1997] Forfatter: Rud Nielsen

Hovedvej 1 (E66) Esbjerg-Kolding, har altid været anset for en vigtig landdelsforbindelse. De første forslag til at anlægge en motorvej stammer fra 1936, hvor strækningen indgik i et forslag til et landsdækkende motorvejsnet – udarbejdet af tre store danske entreprenørfirmaer.

Stikord: vejprojekteringsloven, Vejdirektoratet, Ribe amtskommune, Folketinget, ekspropriationskommission

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her