[2009] Forfatter: Hartvig Vind jensen
Endrup mølle blev anlagt samtidig med, at herregården Endrupholm i 1580 blev bygget. Herregården blev bygget ved Sneum Å. Artiklen fortæller om dambrugets historie og om det genopretningsprojekt som begyndte i 2006, da Bramming Kommune sammen med Skov- og Naturstyrelsen og Sydvestjysk Sportsfiskerforening købte Endrup Mølles Dambrug. Dambruget blev nedlagt og kommunen og Skov- og Naturstyrelsen tog initiativ til at nedsætte en projektgruppe. Vi hører om forskellige modeller for naturgenopretning af området.

Stikord: Endrup Lokalråd, Endrupholm vandmølle, Endrup Møllekro,

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.