[2006] Forfatter: Thomas Thomsen i samarbejde med Stig Hegn
“Udnyttelsen af Danmarks få råstoffer var intens under 2. Verdenskrig hvor tilførslerne af kul var skåret drastisk ned. Ef af stederne var Raunsø.”  Under og efter krigen var det en stor arbejdsplads med en 4-5 arbejdsgivere og et par hundrede arbejdere. Artiklen er en levnedsskildring af forfatteren Thomas Thomsen (f. 1922), der selv pressede tørv i Raunsø Mose.
Man får at vide hvordan tørveprocessen foregik, om brand i mosen, hvem der var involveret og meget mere.

Stikord: N. C. Lilleør, Thorvald Tygesen, Kurt Timmermand

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.