Nyt fra foreningen

Min barndomsegn

Min barndomsegn

[2012] Forfatter: NIels Erik Junk (f. 1936) "Naturligt nok er det landbruget, der har været - og stadig er - vigtigste erhverv i et område som Vong. Jeg har i 2010 lavet en registrering og omtale af gårdene og husene i Vong, som jeg husker dem fra min barndom og...

læs mere
Smede i Vejrup Sogn

Smede i Vejrup Sogn

[1996] Forfatter: Kristian Mikaelsen og Hans Andreasen Hvornår Vejrup sogn fik sin første smed, ved vi ikke, man smed Søren Nielsen, Esbjerg, gik på valsen med Kolding som mål. Da han nærmede sig Vejrup, fik han øje på et lille hus, ved hvilket en plov og en harve...

læs mere
Hunderup Sognearkiv

Hunderup Sognearkiv

[1995] Forfatter: Thea Smidt Hunderup Sognearkiv er af nyere dato end de øvrige arkiver i Bramming kommune. Det blev oprettet i 1977. Kort tid efter kommunesammenlægningen blev der i Hunderup/Sejstrup nedsat et sogneudvalg, som bestod af en repræsentant fra hver...

læs mere
Flygtninge i Bramming

Flygtninge i Bramming

[1994] Forfatter: Olaf Bak I september 1994 påtænkes det at opføre en flygtningelandsby et sted i Bramming kommune. Det er ikke første gang, at Bramming har flygtningeemnet tæt inde på livet. Første gang man mærkede til det var omkring 1918, hvor der forhandles om...

læs mere
Gørding Herreds tingbøger

Gørding Herreds tingbøger

[1992] Forfatter: Gert Ravn Nørgaard Uanset hvordan vi ønsker at søge tilbage i egnens historie, kan vi ikke komme uden om tingbøgerne. Desværre er de ofte vanskelige at læse, idet både ordvalg og stavemåde adskiller sig væsentligt fra nutidens sprog. For Gørding...

læs mere

Her kan du købe Lokalårbogen:

Forside Lokalårbogen 2022

Bramming Egnsmuseum
Pederstræde 4
6740 Bramming
T: +45 2962 6484

Åbningstider:
Tirsdag  13-16
Torsdag 13-16
Søndag  13-16

Klinix Lux
Storegade 9
6740 Bramming
Kan købes i åbningstiden

Årbogen koster 160 kr

Lukas – PR piccolo for Lokalårbogen.
Figuren står den lokale kunstner Mogens Jessing for.

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup