Nyt fra foreningen

Reception for Årbogen

Reception for Årbogen

Fredag den 29. november afholdtes den årlige reception for udgivelsen af Årbogen for Bramming-Egnen Bogen blev præsenteret af Elisabeth M. Rasmussen som samtidig benyttede lejligheden til at sige tak til Mogens Hansen for mange års samarbejde (billedet). Mogens...

læs mere
Reception for Lokalårbogen 2019

Reception for Lokalårbogen 2019

Fredag den 29. november kl 16.00 på Bramming Egnsmuseum Bogen præsenteres af redaktør Elisabeth M. Rasmussen Billedkunstneren Mogens Jessing fortæller om sin kunst Efterfølgende er foreningen vært ved en mindre forfriskning. Medlemmer af foreningen kan afhente deres...

læs mere
Besøg på Jacob A. Riis Museet i Ribe

Besøg på Jacob A. Riis Museet i Ribe

Særligt arrangement for medlemmer af Lokalhistorisk Forening: Besøg på Jacob A. Riis Museet den 11. september 2019 kl 19.00. Museumsdirektør Flemming Just giver en introduktion til  det helt nye museum. Vi mødes uden for museet i Sortebrødre Gade i Ribe kl. 19.00. Da...

læs mere
Bestyrelsen har konstitueret sig

Bestyrelsen har konstitueret sig

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen har konstitueret sig: Formand Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum Næstformand Nora Olesen, Gørding Kasserer Helle Hvitved, Hunderup Sekretær Birger Henriksen, Vejrup Hanne Ejby, Størsbøl Inge Andersen, Bramming...

læs mere
Min barndomsegn

Min barndomsegn

[2012] Forfatter: NIels Erik Junk (f. 1936) "Naturligt nok er det landbruget, der har været - og stadig er - vigtigste erhverv i et område som Vong. Jeg har i 2010 lavet en registrering og omtale af gårdene og husene i Vong, som jeg husker dem fra min barndom og...

læs mere
Johanne Nielsen fra Mandø

Johanne Nielsen fra Mandø

[2005] Forfatter: Tage Nielsen Lærerinde og Mandøboer, 1 "Hun var lærerinde på Bakkevejens skole i 42 år, men mange husker hende som en vidende kender af barndomsøen Mandøs historie". Johanne Nielsen blev født på øen i 1890. Hun dimitterede fra Ribe Seminarium i 1915...

læs mere
Gamle Marie Hansen

Gamle Marie Hansen

[1999] Forfatter: Thea Smidt I "Mågen" fra 1947 findes en beretning om Marie Hansen, skrevet af Tobiesen Kragelund. Marie Hansen blev født i 1865 i Aike. Hendes far var Johan Støjer, som senere købte en ejendom i Nr. Høe. Det blev Maries barndomshjem. Hun fortæller...

læs mere
125 års jubilæum for jernbanen

125 års jubilæum for jernbanen

[1999] Forfatter: Christian Sørensen Jernbanen i Gørding åbnede den 3. oktober 1874. Jernbanens øverste ledelse ville have banen lagt i Gørding by, således at stationen skulle ligge hvor nu forsamlingshuset ligger, men det satte landmændene sig imod. Grunden var, at...

læs mere
Birketing i Hunderup

Birketing i Hunderup

[1998] Forfatter: Jørgen Hvitved I efteråret 1997 blev alle elmetræer i "Fælles Lergrav" ud mod Kjærgårdsvej fældet - de havde fået elmesyge. Et udvalg under Landsbyudvalget i Hunderup - Forskønnelsesudvalget kom med den ide, at området kunne benyttes til opstilling...

læs mere
Smede i Vejrup Sogn

Smede i Vejrup Sogn

[1996] Forfatter: Kristian Mikaelsen og Hans Andreasen Hvornår Vejrup sogn fik sin første smed, ved vi ikke, man smed Søren Nielsen, Esbjerg, gik på valsen med Kolding som mål. Da han nærmede sig Vejrup, fik han øje på et lille hus, ved hvilket en plov og en harve...

læs mere
Hunderup Sognearkiv

Hunderup Sognearkiv

[1995] Forfatter: Thea Smidt Hunderup Sognearkiv er af nyere dato end de øvrige arkiver i Bramming kommune. Det blev oprettet i 1977. Kort tid efter kommunesammenlægningen blev der i Hunderup/Sejstrup nedsat et sogneudvalg, som bestod af en repræsentant fra hver...

læs mere
Flygtninge i Bramming

Flygtninge i Bramming

[1994] Forfatter: Olaf Bak I september 1994 påtænkes det at opføre en flygtningelandsby et sted i Bramming kommune. Det er ikke første gang, at Bramming har flygtningeemnet tæt inde på livet. Første gang man mærkede til det var omkring 1918, hvor der forhandles om...

læs mere
Gørding Herreds tingbøger

Gørding Herreds tingbøger

[1992] Forfatter: Gert Ravn Nørgaard Uanset hvordan vi ønsker at søge tilbage i egnens historie, kan vi ikke komme uden om tingbøgerne. Desværre er de ofte vanskelige at læse, idet både ordvalg og stavemåde adskiller sig væsentligt fra nutidens sprog. For Gørding...

læs mere

Her kan du købe Lokalårbogen:

Forside 2023

Bramming Egnsmuseum
Pederstræde 4
6740 Bramming
T: +45 2962 6484

Åbningstider:
Tirsdag  13-16
Torsdag 13-16
Søndag  13-16

Klinix Lux
Storegade 9
6740 Bramming
Kan købes i åbningstiden

Årbogen koster 160 kr

Lukas – PR piccolo for Lokalårbogen.
Figuren: Mogens Jessing

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup