[2005] Forfatter: Tage Nielsen
Lærerinde og Mandøboer, 1
“Hun var lærerinde på Bakkevejens skole i 42 år, men mange husker hende som en vidende kender af barndomsøen Mandøs historie”. Johanne Nielsen blev født på øen i 1890. Hun dimitterede fra Ribe Seminarium i 1915 og fik ansættelse ved Darum Mark skole. Senere ved Bramminge kommuneskole fra 1918 til 1960.

Stikord: Karen Hejbøl, Bent Schack, Johanne Petersen, Inger og Poul Smerup, Bent Gotfredsen, Frede Pindborg

Vil du læse hele artilen? Se hvordan her.

I Lokalårbogen 2006, side 52 findes artikel 2 om Johanne Nielsen