Tirsdag 5. marts kl 19.00 på Bramming Egnsmuseum

Dagsorden iflg. vedtægter

Forslag skal være formanden Helle Hvitved i hænde inden 12. februar

Se mere i Medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening

 

Billedet forestiller Vejrup Kirke ca. 1910
Et tårn blev tilføjet under krigen 1943-44