[1995] Forfatter: Thea Smidt

Hunderup Sognearkiv er af nyere dato end de øvrige arkiver i Bramming kommune. Det blev oprettet i 1977. Kort tid efter kommunesammenlægningen blev der i Hunderup/Sejstrup nedsat et sogneudvalg, som bestod af en repræsentant fra hver forening.

Stikord: skolen, forsamlingshuset, sognehistorie, slægtsforskning, kirkebogskopier, SLA, RAL

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her