[1996] Forfatter: Kristian Mikaelsen og Hans Andreasen

Hvornår Vejrup sogn fik sin første smed, ved vi ikke, man smed Søren Nielsen, Esbjerg, gik på valsen med Kolding som mål. Da han nærmede sig Vejrup, fik han øje på et lille hus, ved hvilket en plov og en harve fortalte, at her var der drevet smedehåndværk.Søren Nielsen gik ind og kom i snak med enken Stinne Brandt, der boede her.

Stikord: ildskovl, ildrager, sirupskrukken, blæsebælgen, autogensvejseværk, Knoldkær, skulpturer

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her