[1998] Forfatter: Jørgen Hvitved

I efteråret 1997 blev alle elmetræer i “Fælles Lergrav” ud mod Kjærgårdsvej fældet – de havde fået elmesyge. Et udvalg under Landsbyudvalget i Hunderup – Forskønnelsesudvalget kom med den ide, at området kunne benyttes til opstilling af træskulpturer.

Stikord: Tinghuset, thing, bålplads, folkeforsamling, birkedommer, Grundloven, Niels Lange, birket

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her