[1995] Forfatter: Tommi Larsen

Lidt om Kirkebroudgravningen i 1993. Det er en fascinerende tanke, at vore ældste stednavne kan føres næsten 2.000 år tilbage i tiden. Generation efter generation har levet på – og af – den samme jord. Selve landsbyen flyttede lidt rundt og skiftede også med tiden karakter, men navnet forblev det samme. “Bramming” betyder bebyggelsen ved å-bredden.

Stikord: jernalderlandsby, Ilsted Å, overgræsning, koravl, myremalm, trækul, kværnsten, brønd

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her