Nygadekvarteret i Gørding

Nygadekvarteret i Gørding

Forfatter: Arne Melballe På et stykke lejet jord mellem jernbanen og det nuværende Skovbrynet opførte Jens Melballe et lille drivhus. Da startkapitalen var på 200 kr. var der ikke råd til de store investeringer. Han benyttede gamle jernbanesveller og til dels gamle...
Nygadekvarteret i Gørding

Den folkevalgte stationsforstander

Forfatter: Gantzel Lauridsen Det hører til sjældenheder, at en embedsmand bliver folkevalgt. Den der skriver disse linier kender kun et eksempel, den tidligere stationsforstander J. K. Rasmussen, Gørding, der blev udnævnt på baggrund af en sogneindsamling af...
Nygadekvarteret i Gørding

Endrupholms brand i 1913

Forfatter: Søren Ipsen Olga Johansen, Omme, er en af de få, der husker branden på Endrupholms stald- og udbygninger d. 20. Dec. 1913. Hun fortæller herom: “Jeg husker, at jeg sad ved vinduet i mørkningen og så ud. Pludselig så jeg flammer slå højt op, og jeg...
Nygadekvarteret i Gørding

Darum Sogn i oldtiden

Forfatter: J. Hedegård Rasmussen Ret ofte får man stillet spørgsmålet: Hvad ved vi om forholdene i vor by eller vort sogn i oldtiden. Det spørgsmål gik sognefogeden i Darum også og spekulerede over i 1925. Det var gårdejer Marinus Lundgaard (1865-1958). Som den...