Forfatter: Søren Ipsen

Olga Johansen, Omme, er en af de få, der husker branden på Endrupholms stald- og udbygninger d. 20. Dec. 1913. Hun fortæller herom: “Jeg husker, at jeg sad ved vinduet i mørkningen og så ud. Pludselig så jeg flammer slå højt op, og jeg råbte: “Mor, det brænder, det brænder”.

Stikord: Kreaturbesætningen, brandårsag, propietær, sæbefabrikation, udstykning

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her