Forfatter: Gantzel Lauridsen

Det hører til sjældenheder, at en embedsmand bliver folkevalgt. Den der skriver disse linier kender kun et eksempel, den tidligere stationsforstander J. K. Rasmussen, Gørding, der blev udnævnt på baggrund af en sogneindsamling af underskrifter udformet med en opfordring til Rasmussen om at søge den ledige stilling.

Stikord: DSB, sognerådet, borgerliste, konservativ, kommunekontor, socialreform, Lille-Møllen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her