Forfatter: Arne Melballe

På et stykke lejet jord mellem jernbanen og det nuværende Skovbrynet opførte Jens Melballe et lille drivhus. Da startkapitalen var på 200 kr. var der ikke råd til de store investeringer. Han benyttede gamle jernbanesveller og til dels gamle brædder. Efter konfirmationen var han kommet til landbruget, men først i 20 års-alderen fik han lyst til gartnerfaget.

Stikord: Blomster, grøntsager, elektricitetsværket, eksproprieret, furagehuset, lergrave, Lergravssøen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her