Forfatter: J. Hedegård Rasmussen

Ret ofte får man stillet spørgsmålet: Hvad ved vi om forholdene i vor by eller vort sogn i oldtiden. Det spørgsmål gik sognefogeden i Darum også og spekulerede over i 1925. Det var gårdejer Marinus Lundgaard (1865-1958). Som den grundige og resolutte mand han var, skrev han til Nationalmuseet og bad om svar på ovenstående spørgsmål.

Stikord: Oldtidsfund, stenalderen, bronzealderen, jernalder, vikingetid, lerkarskår, bopladser

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her