Tørvegravning i Hunderup Mose

Tørvegravning i Hunderup Mose

[2011] Forfattere: Doris Poulsen og Tage Nielsen Hunderup Mose ligger mellem Hunderup og Sejstrup og går over Vilslev Mose. Niels Bertelsens (Hunderup) er kilde til artiklen. I hans barndom under 2. Verdenskrig var der virkelig brug for tørv. Artiklen beskriver...
Raunsø Mose – engang en stor arbejdsplads

Raunsø Mose – engang en stor arbejdsplads

[2006] Forfatter: Thomas Thomsen i samarbejde med Stig Hegn “Udnyttelsen af Danmarks få råstoffer var intens under 2. Verdenskrig hvor tilførslerne af kul var skåret drastisk ned. Ef af stederne var Raunsø.”  Under og efter krigen var det en stor...
Tørveproduktion af uanede dimensioner i Vejrup

Tørveproduktion af uanede dimensioner i Vejrup

[2002] Forfatter: Johannes L. Holm Storproduktion sommeren 1946 Overalt i det daværende sogns moser blev der gravet tørv fra tidlig morgen til sen aften. Men i Sdr. Vejrup var den største tørveproduktion. Man gik over til toholdsdrift på et tidspunkt. Det var et...