Sognearkivernes historie, del 1

Sognearkivernes historie, del 1

[2003] Forfattere: Erling Schmidt og Birger Henriksen Flere af sognearkiverne i den gamle Bramming Kommune har eksisteret i 50 år eller mere. Lokalårbogen tager derfor fat på arkivernes historie. I årbogen 2023 drejer det sig om Darum Sognearkiv og Vejrup Sognearkiv....
Glimt af livet i Gørding 1971-1990

Glimt af livet i Gørding 1971-1990

[2019] Forfatter: Nora Olesen og Hanne Eiby Uddrag af Gørding Sognearkivs avisudklipssamling. Skuespilleren Niels Johnsen fra Gørding samlede udklip om begivenheder og personer i Gørding fra 1918 til 1967. Samlingen blev overdraget til Sognearkivet i Gørding, som...
En mand af sognet – Ejler Nielsen

En mand af sognet – Ejler Nielsen

[2001] Forfatter: Krestine Frøsig Johansen Ejler Nielsen blev født i 1916 i Bobøl, men kom i 1939 til Gørding, hvor  han fik indflydelse på lokalsamfundet gennem hans mange aktiviteter: formand for Gørding Pensionistforening, formand for Gørding Husmandsforening,...
Hunderup Sognearkiv

Hunderup Sognearkiv

[1995] Forfatter: Thea Smidt Hunderup Sognearkiv er af nyere dato end de øvrige arkiver i Bramming kommune. Det blev oprettet i 1977. Kort tid efter kommunesammenlægningen blev der i Hunderup/Sejstrup nedsat et sogneudvalg, som bestod af en repræsentant fra hver...