[2001] Forfatter: Krestine Frøsig Johansen
Ejler Nielsen blev født i 1916 i Bobøl, men kom i 1939 til Gørding, hvor  han fik indflydelse på lokalsamfundet gennem hans mange aktiviteter: formand for Gørding Pensionistforening, formand for Gørding Husmandsforening, aktiv i Gørding Sognearkiv og meget mere. En mand med en stor lokalhistorisk lyst og viden. Hvilket har mundet ud i flere publikationer og artikler.

Stikord: Tange, gård- og slægtshistorie, Gørdingrevyen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.