Livet i Darum Præstegård fra 1930erne til 1960erne

Livet i Darum Præstegård fra 1930erne til 1960erne

[2016] Forfatter: Erik Plesner Som søn af præsteparret Carl Johan og Helga Plesner fortæller Erik Plesner om livet i præstegården. Vi hører om Tjæreborgpræsten Eilif Krogager, tiden under krigen hvor en del af præstegården blev besat af tyskerne, sabotører gemt i...
Raunsøgård – fra præstegård til fattiggård

Raunsøgård – fra præstegård til fattiggård

[1995] Forfatter: Olaf Bak Fra Ravnsøvej og omtrent stik nordpå ned over “Raunsøgårds” jorder og indtil disses afgrænsning, en lille bæk, forløber den gamle Ommevej. Den er nu markvej. Tidligere var den ret befærdet af bl.a. piger og drenge, der gik til...
Degnene i Ravnsø 1741-1847

Degnene i Ravnsø 1741-1847

[1984] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen I Ravnsø degnebolig levede igennem godt hundrede år fire slægtled af degne, som der her skal berettes om. Tidligere har disse sogne nok været betjent af løbedegne fra Ribe katedralskole, dog kendes der en degnekaldelse af...