[1984] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen

I Ravnsø degnebolig levede igennem godt hundrede år fire slægtled af degne, som der her skal berettes om. Tidligere har disse sogne nok været betjent af løbedegne fra Ribe katedralskole, dog kendes der en degnekaldelse af 1.3.1654. Da kaldes Hans Thisted til degn i Nykirke-Fåborg.

Stikord: Præstegård, birkeskriver, sognepræst, kirkesanger

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her