[1995] Forfatter: Olaf Bak

Fra Ravnsøvej og omtrent stik nordpå ned over “Raunsøgårds” jorder og indtil disses afgrænsning, en lille bæk, forløber den gamle Ommevej. Den er nu markvej. Tidligere var den ret befærdet af bl.a. piger og drenge, der gik til præst (konfirmationsforberedelse) på “Raunsøgård”. Her boede nemlig præsten, så den var præstegård i mange år.

Stikord: markdige, Raffuenshiæ, Raunshede, teglbrænderi

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her