“Kongehøjene” ved Bramming

[2021] Forfatter: Mogens Hansen, museumsinspektør emeritus
Kongehøjene bliver i artiklen betragtet fra en arkæologisk vinkel. De tolv små lave gravhøje syd for Bramming blev fredet i 1896.
Ingen af højene er udgravet, men de er et vidnesbyrd om en karakteristisk begravelsestype i en ca. 400-årige epoke i bondestenalderen.

Stikord: Stenalder, gravskikke, fredning, fortidsminde

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Hvad der gemte sig mellem træerne ved Hedemarksvej

[2021] Forfatter: Jakob Lambertsen
Jakob Lambertsen er født og opvokset på en gård i Sdr. Ilsted. Kongehøjene syd for Bramming blev en del af forfatterens legeområde som barn, da arealet hvor højene lå var en del af faderen Peter Lambertsens jorder.
Stikord: Gravhøje,  fredninger, Hedemarksvej

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Andre artikler i Lokalårbogen af forfatteren:
Lang vej til skole, fra det yderste Ilsted, 2020

Defektriceelev på Gørding Apotek 1959-1963

Årbog forside 2020

[2020] Forfatter: Nora Olesen
Den 15. august 1959 begyndte Nora Olesen på Gørding Apotek som elev med et 1/2 halvt års prøvetid. Prøvetiden blev brugt både på selve apoteket og med at gå til hånde i privaten. Meget har ændret sig på apotekerne: “Stort set al medicin blev fremstillet på stedet. Vi havde en hånddrevet tabletmaskine, der blev brugt ret meget. Hostesaft blev kogt af saft fra Skelskør Frugtplantage, tilsat sukker og forskellige medikamenter”.

Stikord: apoteker, sygekasser, Anthonisen

Vil du se hele artiklen? Se her hvordan