[2022] Forfatter: Claus Feveile
Claus Feveile er museumsinspektør på Sydvestjyske Museer og er ansvarlig for detektorfund. I midten af oktober 2021 fik han en besked om at der var fundet guld! Fundet var gjort af den drevne detektorfører Dan Christensen. Det skulle vise sig at være et helt unikt guldfund – en halsring på 446 g. I artiklen sætter Feveile guldringen ind i en historisk sammenhæng og beskriver lignende fund fra Danmark.

Stikord: Slots- og Kulturstyrelsen, Ilsted Å, ældre germansk jernalder, danefæ

Vil du læse hel artiklen?
Se her hvordan.