[2021] Forfatter: Wagn Olesen
Ud fra et farvelagt tegnet billede af gården Toftholm fra 1875 (befinder sig på Bramming Egnsmuseum) fortælles om Ilstedvad og Ilsted Kro.

Stikord: gårdmalere, C. J. Jespersen, skoler, Svend Agergaard

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan