[2021] Forfatter: Jakob Lambertsen
Jakob Lambertsen er født og opvokset på en gård i Sdr. Ilsted. Kongehøjene syd for Bramming blev en del af forfatterens legeområde som barn, da arealet hvor højene lå var en del af faderen Peter Lambertsens jorder.
Stikord: Gravhøje,  fredninger, Hedemarksvej

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Andre artikler i Lokalårbogen af forfatteren:
Lang vej til skole, fra det yderste Ilsted, 2020