Artikler fra Gørding

Gørding Skoles 100-års jubilæum

Gørding Skoles 100-års jubilæum

[2011] Forfatter: Esther Holst "Jubilæumsdagen blev fejret med et stort åbent hus arrangement kl 14-18, og en aftenfest med middag og underholdning, hvor 800 deltog, gamle elever og tidligere og nuværende ansatte." Jubilæet blev fejret den 18. juni 2011. Stikord:...

læs mere

Personer vi ikke må glemme

[2010] Forfatter: Dorthe Bach Andersen Er en artikel om frihedskæmperen Bent Larsen Pedersen, født 2. sep. 1920 - død 6. april 1945 på sygehuset i Brørup. Han deltog aktivt i frihedskampen, især ved Esbjerg-Kolding togstrækningen. Artiklen er en meget personlig...

læs mere
En husmands erindringer

En husmands erindringer

[2009] Forfatter: Ejler Nielsen Ejler Nielsen (1916 - 2008) sætter i artiklen selv disse betegnelser på sig tjenestemand, husmand, lokalpolitiker. Han fortæller om sin opvækst og sin famlie og om sine mange tillidshverv som sognerådsmedlem og byrådspolitiker for det...

læs mere
Da Bramming blev grøn

Da Bramming blev grøn

[2009] Forfattere: Mia og Poul Haahr Artiklen bygger på samtaler mellem fhv. kommunegartner Egon Westergaard og forfatterne. Bramming var og er kendt som en meget grøn by. Manden bag alt det grønne har i udstrakt grad været den mangeårige (fra 1966 og 42 år frem)...

læs mere
Ilsted

Ilsted

[2008] Forfatter: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen Artiklen indeholder detaljer om og en gennemgang af Ilsteds historie fra oldtiden og op til nyere tid. Vi hører om Grumme-Ætten, bebyggelserne og gårdene - blandt andet Toftholm - om malthuset, købmandsbutikken,...

læs mere
Strejflys over et arbejdsliv i Grønland

Strejflys over et arbejdsliv i Grønland

[2008] Forfatter: Anders Nørby Anders Nørby fortæller om sine 32 år i Grønland fra 1963 til 1994 som  håndværker. Et spændende og ikke helt ufarligt liv, med mange helt utrolige oplevelser. Anders Nørby flyttede i 1950 til Gørding og vendte tilbage i 1994, hvor han...

læs mere
Du er så tømrerens den ældste?

Du er så tømrerens den ældste?

[2008] Forfatter: Thorkild Thejsen Vi er i Nørregade 63 i Gørding hos familien Thejsen. Her udgår artiklen fra - en munter erindringshistorie fra Gørding i 50`erne. Her fortælles om "Byens Bedste Barber Bossen", om lærer Madsen, om at få en storebror som 54-årig og...

læs mere
Patino a/s interiørsnedkeri

Patino a/s interiørsnedkeri

[2007] Forfatter: Tage Nielsen I 1962 købte Holger Bjerg Olesen et tømrerfirma i Gørding. I 1966 byggede han en ny virksomhed på Sdr. Lourupvej 17 i Gørding. I de første år var der tale om en traditionel tømrervirksomhed, men midt i 70´erne begyndte firmaet en...

læs mere
Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne

Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne

Forfatter: Birgit Schack "Hechaluz" var en zionistisk-socialistisk ungdomsbevægelse , hvis program sigtede på at uddanne unge jøder inden for landbrug, mejeri og gartneri med henblik på de jødiske bosættelser i Palæstina. I årene 1936-1939 kom ni unge jødiske mænd til...

læs mere
Gaarn-Larsen – en Gørding-præst med visioner

Gaarn-Larsen – en Gørding-præst med visioner

Forfatter: J. Gantzel Lauridsen Gaarn-Larsen, der var født på Læsø 3. juli 1908, blev cand.theol. allerede i 1931 som 23-årig. Han var idealist som få. Han var pacifist og kom umiddelbart efter embedseksamen 22 måneder i Grib Skov som militærnægter. Da han var en fri...

læs mere
Landmandsliv (II)

Landmandsliv (II)

Forfatter: Svend Eriksen Fortsat fra Årbogen 1991.   Efter krigen meldte tanken sig om at blive selvstændig efterhånden mere og mere. Det havde altid været vores fælles plan. Ved et weekendbesøg hos Gydes søster i Vejrup, hørte vi om tre ejendomme, der var til salg....

læs mere
Gørding-Lourup Idrætsforening

Gørding-Lourup Idrætsforening

Forfatter: Jørn Schultz Idræt og gymnastik i Gørding i 90 år. Når G:L:I:F: har kaldt 1903 for stiftelsesåret, er det lidt af en tilsnigelse. Faktisk begyndte det hele 5 år tidligere, for allerede i 1898 blev der stiftet en forening under navnet Gørding Boldklub....

læs mere
Landbruget

Landbruget

Forfatter: Niels Henning Nielsen Året 1993 har inden for landbruget været præget af EF's landbrugsreform. Landmændene har brugt meget tid og mange kræfter på at udfylde skemaer og sætte sig ind i komplicerede EF-forordninger. Stikord: vandingsmaskiner, halmmangel,...

læs mere
Gørding Herreds tingbøger

Gørding Herreds tingbøger

[1992] Forfatter: Gert Ravn Nørgaard Uanset hvordan vi ønsker at søge tilbage i egnens historie, kan vi ikke komme uden om tingbøgerne. Desværre er de ofte vanskelige at læse, idet både ordvalg og stavemåde adskiller sig væsentligt fra nutidens sprog. For Gørding...

læs mere
Landmandsliv (I)

Landmandsliv (I)

[1992] Forfatter: Svend Holmberg Eriksen Min far er født 1892, de var elleve søskende. Farfar var skomager og de levede i meget små kår. Far kom ud at tjene på en gård 8 km fra sit hjem, da han var 7 år. Lønnen for et halvt år var 1 pund uld. Far sov i karlekammeret,...

læs mere
Skuespiller Johnsen, Gørding

Skuespiller Johnsen, Gørding

[1992] Forfatter: J. Gantzel Lauridsen Et hyldestportræt af min morbroder.  Gantzel Lauridsen fortæller om morbroderen Niels Johnsen, født 20. december 1885 i Gørding, der blev uddannet gartner, men som også blev skuespiller, biografejer, skribent og oplæser. Stikord:...

læs mere
En familie og en fabrik

En familie og en fabrik

[1992] Forfatter: Poul Willadsen Familien Nissen er lig Bjerndrup Møbelfabrik - og omvendt. Samtlige fem familiemedlemmer er nemlig med i selskabet bag virksomheden i Gørding, og har samtidig alle deres daglige  virke på fabrikken på Ålunden. Stikord: Maskinværksted,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1992] Forfatter: Erik Helbo Bjergmark Braklægningen og et ændret afgrødevalg vil påvirke vores landskab omkring Bramming. De fleste vil nok synes, at det er i en positiv retning, fordi der vil komme flere køer på markerne og der vil være arealer, der er ideelle som...

læs mere
Sporten 1992

Sporten 1992

[1992] Forfatter: H. C. Andersen I hård konkurrence med flere kandidater kårde Ugeavisens læsere danseinstruktøren Flemming Kjersgaard til årets brammingenser. Begrundelsen for denne hæder skal naturligvis søges i de mange flotte, internationale præstationer, som...

læs mere
Relationer mellem Plougstrup og Gørding

Relationer mellem Plougstrup og Gørding

Forfatter: Magne Juhl I artiklen om Varhogård af Ejler Nielsen i Lokal-årbogen i 1985 nævnes om Ingeborg Madsen, som kom fra Plougstrup, at hendes familie vistnok stammer fra Nielsbygård i Føvling sogn. Det er ikke helt korrekt, hvorfor nogle af trådene her søges...

læs mere
Nygadekvarteret i Gørding

Nygadekvarteret i Gørding

Forfatter: Arne Melballe På et stykke lejet jord mellem jernbanen og det nuværende Skovbrynet opførte Jens Melballe et lille drivhus. Da startkapitalen var på 200 kr. var der ikke råd til de store investeringer. Han benyttede gamle jernbanesveller og til dels gamle...

læs mere
Den folkevalgte stationsforstander

Den folkevalgte stationsforstander

Forfatter: Gantzel Lauridsen Det hører til sjældenheder, at en embedsmand bliver folkevalgt. Den der skriver disse linier kender kun et eksempel, den tidligere stationsforstander J. K. Rasmussen, Gørding, der blev udnævnt på baggrund af en sogneindsamling af...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup