Artikler fra Gørding

Gørding Husholdningsforening

Gørding Husholdningsforening

[1989] Forfatter: Kristine Sørensen Helt fra starten har foreningen været meget aktuel i sine tilbud. I de første år, efterkrigsårene, hed kurserne f.eks. "Omsyning af tøj" og "Lappe- og stoppeteknik". Stikord: Husholdninskonsulenter, dyrskuer, voksenundervisning,...

læs mere
Erhvervslivet

Erhvervslivet

[1989] Forfatter: S. Brinch Hansen I 1989 har erhvervsudviklingen i Bramming Kommune været rimelig inden for nybyggeriet, idet der af virksomheder er foretaget pæne udvidelser af bestående fabrikker, ligesom en enkelt ny er taget i brug i industriområdet Vest i...

læs mere
Sporten

Sporten

[1989] Forfatter: Poul Willadsen Kaj Lykkes Golfklub er lige til Guinness' rekordbog. Det blev slået fast ved den officielle indvielse. Efter at have været den klub, der hurtigst fik etableret en ni hullers bane i Danmark. Det blev kun til en enkelt sæson for Bramming...

læs mere

Gørding Biograf

[1988] Forfatter: Chr. Sørensen Ved slutningen af Første Verdenskrig opstod den tanke i Gørding, at byen burde have en biograf. Skuespilleren Niels Johnsen tog ideen op, Nørregade 7blev ombygget til formålet, og Niels Johnsen og elektriker Chr. Andersen rejste til...

læs mere
Vejrup Andels Grovvareforening

Vejrup Andels Grovvareforening

[1988] Forfatter: Poul Willadsen Selvstændigheden sættes højt i Vejrup Andels Grovvareforening. Derfor blev der også sagt pænt nej tak, da tilbuddet om at komme med lå på bordet ved fusionen mellem kollegerne i Bramming og Gørding til Brammingegnens Andels...

læs mere
Østergården

Østergården

[1988] Forfatter: Ejler Nielsen Østergård, matr. nr. 2a, Sdr. Gørding By og Sogn, en gammel slægtsgård, der måtte vige for byens udvikling i 1970. Gårdens historie går så langt tilbage i tiden, og det er sikkert en af de ældste gårde i Gørding Sogn. Stikord:...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1988] Forfatter: Jens Chr. Madsen Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, således at det faktisk blev en "grøn vinter". Det gav en god overvintring af vintersæd - og græsmarker. Stikord: Gødningsplaner, husdyrbruget,...

læs mere
Sporten

Sporten

[1988] Forfatter: Poul Willadsen For blot fem sæsoner siden var Bramming i serie 1, men med først Erik Broch Pedersen og siden Klaus Jespersen som træner blev det til tre oprykninger på fire år. Nu er det en tredje tidligere Esbjerg fB'er, Verner Bech, der skal...

læs mere
Doktor J. K. Jensen – Gørding

Doktor J. K. Jensen – Gørding

[1988] Forfatter: J. Gantzel Lauridsen I en tid, hvor det er meget moderne at tale om nærdemokrati, selv om man af og til kan synes, at det noget fjernere bureaukrati udfolder sig mere og mere, vil det uden at blive kaldt nostalgisk være på sin plads at drage et...

læs mere
Bramming-egnen 1581

Bramming-egnen 1581

[1988] Forfatter: Bue Kaae Fra meget gammel tid havde Skast- og Gørding Herred været underlagt Riberhus Len, siden 1542 blev det også tilfældet med Vester Horne Herred og efter 1583 med Malt Herred. På Riberhus residerede i 1581, samme år som han blev rigsråd, Albert...

læs mere
Kathrine og Mads Jessen, Vejrup

Kathrine og Mads Jessen, Vejrup

[1988] Forfatter: Ejnar Jessen Mind far, Mads Jessen, blev født i Stårup ved Gørding som søn af landmand Vinhardt Jessen. Efter konfirmationen kom far i lære på Skærbæk Mølle ved Rødding. Når han skulle hjem til Stårup efter fyraften, gik han, der var ca. 40 km, og...

læs mere
Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920

Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920

[1987] Forfatter: Jytte Beier I 1624 Indstiftede Kong Kristian d. 4. det danske postvæsen. I hele Danmark var der i 1624 kun 2 postmestre, én i København, og én i Kolding, som var et knudepunkt i Jylland. Al post til Jylland kom først til Kolding og blev derefter...

læs mere
Nørhøe

Nørhøe

[1987] Forfatter: Jefrey Andersen Den vestlige del af Gørding sogn hedder Nørhøe, På den anden side af Høe Bæk ligger Sønderhøe, som hører under Bramming sogn. I gammel tid har egnen været dækket af egekrat, da der ved uddybning og regulering af bækken er fremdraget...

læs mere
“Hallo” første gang for 100 år siden

“Hallo” første gang for 100 år siden

[1987] Forfatter: Olaf Bak Der skete store og skelsættende ting i de områder, gennem hvilke tværbanen fra Fredericia til vestkysten blev lagt og åbnet i 1874, og en af de nyskabelser, der fulgte i jernbanens kølvand, var telefonen. Stikord: Jysk Telefon,...

læs mere
Gørding Skofabrik A/S

Gørding Skofabrik A/S

[1987] Forfatter: Poul Willadsen Et moderne produktionsapparat og en flok erfarne medarbejdere kombineret med en løbende produktudvikling og en god markedsføring. Sådan lyder opskriften på succes hos Gørding Skofabrik.... Stikord: Træsko, halvfabrikata,...

læs mere
Erhvervslivet

Erhvervslivet

[1987] Forfatter: S. Brinch Hansen Erhvervsudviklingen i Bramming kommune er som forventet fortsat ind i 1987 med en særdeles kraftig udvikling igennem hele året. Der er ikke tidligere solgt så meget industrijord som i året 1987. Stikord: Erhvervsrådet, industrihus,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1987] Forfatter: Jens Chr. Madsen For tredje år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hår ved mange vintersæds- og græsmarker. Store arealer måtte pløjes om og nyetableres. Stikord: Planteavl, husdyrbrug, miljøet, landboforening, husmandsforening Vil du læse...

læs mere
Sporten

Sporten

[1987] Forfatter: Poul Willadsen Efter den forholdsvis magre resultathøst i 1986 tog idrætsudøverne i Bramming-området revanche i 1987. Det blev et sportsår af de helt store med fem danske mesterskaber, fem oprykninger i seniorfodbold og en række andre flotte...

læs mere
Træpumper

Træpumper

[1986] Forfatter: Carl P. Wolthers En af de sidste træpumper her på egnen blev lavet af Carl P. Wolthers i 1954. Han overtog virksomheden efter sin far, Jens P. Wolthers, der døde i 1940 som 87-årig. Stikord: Stilde Plantage, brøndrør, hygiejnen Vil du læse hele...

læs mere
“Hjowrdreng” i Stårup

“Hjowrdreng” i Stårup

[1986] Forfatter: Arne Ager I Vestkysten den 8/4 1986 på Brammingsiden så jeg nedenstående billede af Anne Marie Andersen, Stårupgård, Gørding sogn. Da jeg havde læst teksten, gik mine tanker tilbage til begyndelsen af tyverne til min barndomstid, hvor man måtte...

læs mere
Stårup gennem tiderne

Stårup gennem tiderne

[1986] Forfatter: Vagn Olesen Ordet Stårup stammer fra ca. 1400, hvor det må formodes, at en mand ved havn Stari som den første har bygget en gård på stedet, og heraf kom stedet til at hedde Stordrup, senere Staarup og senere igen er det blevet til Stårup. Stikord:...

læs mere
Med Mozart og Wagner i forsamlingshuset

Med Mozart og Wagner i forsamlingshuset

[1986] Forfatter: Ebbe Keld Pedersen I sommer indstillede Det særlige Bygningssyn Gørding Sogns Forsamlingshus til fredning. Fredningsforslaget var indsendt af Esbjerg Museum. Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune bad Fredningsstyrelsen kommentere denne...

læs mere
Idrætshaller

Idrætshaller

[1986] Forfatter: Else Gregersen Bramming kommune har vist Danmarksrekord i antal idrætshaller pr. indbygger i kommunen. I 1986 står der sportshaller i fem af kommunens seks sogne - de to sidste opført og indviet i 1986. Stikord: Indsamlinger, Bramming-ordningen,...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup