Artikler fra Gørding

Da jeg var dreng i Gørding

Da jeg var dreng i Gørding

[2012] Forfatter: Ib Laursen Forfatteren (f. 1944) skriver om sin barndom i Gørding, hvor han som seksårig sammen med familien flyttede til i 1950. Han fortæller om skolegang på Gørding Folke- og Realskole, om spejderliv, byfester med mere. Stikord: Gørding Bio, Niels...

læs mere

Gørdings Sogns Forsamlingshus

[2012] Forfatter: Jørgen Jacobsen Historien om byens forsamligshus går helt tilbage til året 1909, hvor huset blev bygget på andelsbasis, hvilket var meget almindeligt på den tid. i 1927 blev huset købt af Chr. Poulsen og hans kone Abeline, der som den længstlevende...

læs mere
Gørding Skoles 100-års jubilæum

Gørding Skoles 100-års jubilæum

[2011] Forfatter: Esther Holst "Jubilæumsdagen blev fejret med et stort åbent hus arrangement kl 14-18, og en aftenfest med middag og underholdning, hvor 800 deltog, gamle elever og tidligere og nuværende ansatte." Jubilæet blev fejret den 18. juni 2011. Stikord:...

læs mere

Personer vi ikke må glemme

[2010] Forfatter: Dorthe Bach Andersen Er en artikel om frihedskæmperen Bent Larsen Pedersen, født 2. sep. 1920 - død 6. april 1945 på sygehuset i Brørup. Han deltog aktivt i frihedskampen, især ved Esbjerg-Kolding togstrækningen. Artiklen er en meget personlig...

læs mere
En husmands erindringer

En husmands erindringer

[2009] Forfatter: Ejler Nielsen Ejler Nielsen (1916 - 2008) sætter i artiklen selv disse betegnelser på sig tjenestemand, husmand, lokalpolitiker. Han fortæller om sin opvækst og sin famlie og om sine mange tillidshverv som sognerådsmedlem og byrådspolitiker for det...

læs mere
Da Bramming blev grøn

Da Bramming blev grøn

[2009] Forfattere: Mia og Poul Haahr Artiklen bygger på samtaler mellem fhv. kommunegartner Egon Westergaard og forfatterne. Bramming var og er kendt som en meget grøn by. Manden bag alt det grønne har i udstrakt grad været den mangeårige (fra 1966 og 42 år frem)...

læs mere
Ilsted

Ilsted

[2008] Forfatter: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen Artiklen indeholder detaljer om og en gennemgang af Ilsteds historie fra oldtiden og op til nyere tid. Vi hører om Grumme-Ætten, bebyggelserne og gårdene - blandt andet Toftholm - om malthuset, købmandsbutikken,...

læs mere
Strejflys over et arbejdsliv i Grønland

Strejflys over et arbejdsliv i Grønland

[2008] Forfatter: Anders Nørby Anders Nørby fortæller om sine 32 år i Grønland fra 1963 til 1994 som  håndværker. Et spændende og ikke helt ufarligt liv, med mange helt utrolige oplevelser. Anders Nørby flyttede i 1950 til Gørding og vendte tilbage i 1994, hvor han...

læs mere
Du er så tømrerens den ældste?

Du er så tømrerens den ældste?

[2008] Forfatter: Thorkild Thejsen Vi er i Nørregade 63 i Gørding hos familien Thejsen. Her udgår artiklen fra - en munter erindringshistorie fra Gørding i 50`erne. Her fortælles om "Byens Bedste Barber Bossen", om lærer Madsen, om at få en storebror som 54-årig og...

læs mere
Hjemmeslagtning på Gammelbro i Lourup

Hjemmeslagtning på Gammelbro i Lourup

[2007] Forfatter: Marie Larsen med forord af Sam Højst Petersen Når grisen på landet skulle slagtes, var det en stor begivenhed. Artiklen er en beretning om netop dette fra gården Gammelbro ved Lourup. Beskrivelsen er fra årene omkring 1900. Beretningen er af...

læs mere
Patino a/s interiørsnedkeri

Patino a/s interiørsnedkeri

[2007] Forfatter: Tage Nielsen I 1962 købte Holger Bjerg Olesen et tømrerfirma i Gørding. I 1966 byggede han en ny virksomhed på Sdr. Lourupvej 17 i Gørding. I de første år var der tale om en traditionel tømrervirksomhed, men midt i 70´erne begyndte firmaet en...

læs mere
Vestergades lyksaligheder

Vestergades lyksaligheder

[2005] Aksel Erhardtsen "Om en periode i mit liv, der har været uforglemmelig, harmonisk, levende, varm og fatasifuld, det er mine første 8 år, startende i et virkeligt kærligt hjem i Vestergade, Gørding. Det var i 1927 i det nuværende nummer 8 ...", skriver Aksel...

læs mere
Tinghus i Sdr. Lourup 1685 – 1737 – kommentar

Tinghus i Sdr. Lourup 1685 – 1737 – kommentar

[2006] Forfatter: Stig Hegn Der har været forskellige opfattelser af hvor tingstedet og tinghuset i Sdr. Lourup har ligget. Forfatteren sandsynliggør - ud fra skriftlige kilder og på baggrund af forskning - hvor tingstedet kan have ligget. Stikord: Gørklint, Dyrendal,...

læs mere
Terrorist-organisation i Gørding?

Terrorist-organisation i Gørding?

[2006] Forfatter: Mogens Hansen Gørding Skyttekreds 1885-1965 "Da demokratiet blev sat mere eller mindre ud af spil i den sidste del af 1800-tallet forberedte venstrevælgere sig på en mulig borgerkrig ved at træne frivillige i skydning og militærgymnastik. Det gælder...

læs mere
Fra bondedreng til vismand

Fra bondedreng til vismand

[2006] Forfatter: Christen Sørensen Christen Sørensen (f. 1945) professor, Overvismand ved det Økonomiske Råd, forfatter med meget mere voksede op ved Nr. Bøel og hans livsbane skulle have været landmandens. Han skulle have overtaget gården som forældrene havde ladet...

læs mere
Slaget ved Dybbøl 1864

Slaget ved Dybbøl 1864

[2005] Forfatter: Stig Hegn En bonde fra Gørding fortæller "Han var fra Fonager ved Gørding, en almindelig bonde. Og som så mange andre af hans stand deltog han i en fortvivlede krig i 1864. Knudsen var heldig, han overlevede og kom hjem til Gørding igen efter...

læs mere
Bykroen i Gørding – og lidt om afholdshotellet

Bykroen i Gørding – og lidt om afholdshotellet

[2005] Forfatter: Jefrey Andersen Kroer i Bramming, 4 Bykroens historie går tilbage til 1726. I 1969 blev den gamle kro og købmandsgård i Nr. Gørding revet ned for at give plads til en udvidelse af parkeringspladsen ved kirken. Der er en oversigt over kroens ejere fra...

læs mere
Originaler fra det farverige Gørding

Originaler fra det farverige Gørding

[2004] Forfatter: Vagn Olesen Var der flere originaler før i tiden? Det mener nogen. Forfatteren fortæller om et par stykker af dem i artiklen:  Skranner Kristine (Kirstine Midtgård),Mors Niels og Jakob Bolbjerg (Jakob Marinus Jakobsen) Stikord: Bolbjerggård,...

læs mere
Fra Gørding til prøjsisk fangelejr

Fra Gørding til prøjsisk fangelejr

[2004] Forfatter: StigHegn I Anthons fodspor Anthon Knudsen fra Gørding var født i Vejrup i 1839 og døde i Fonager i 1924. Krigen i 1864 var hans livs højdepunkt. Han var med ved slaget ved Dybbøl og kom i krigsfangenskab i Graudenz i det daværende Østprøjsen. Det...

læs mere
Varhogård forsvandt

Varhogård forsvandt

[2004] Forfattere: Vagn Olesen og Stig Hegn En kort omtale af Varhogårds skæbne. I 2003 blev det hele ryddet, men gårdens historie strækker sig tilbage til 1400-tallet. Stikord: BJerndrup, Margrthe Krag,Gørding Kirke Vil du læse hele artiklen? Se hvordan...

læs mere
Gørding Apoteks 100 års jubilæum

Gørding Apoteks 100 års jubilæum

[2003] Forfatter: Werner Hansen I 1903 åbnede Gørding Apotek. Inden da havde der igennem 60 år været en diskussion af om der skulle oprettes flere apoteker i Ribe Amtslægekreds. Artiklen fortæller apotekets historie fra oprettelsen til nyere tid (80´erne) skrevet af...

læs mere
Lærerfamilien J. Larsen Pedersen, Gørding

Lærerfamilien J. Larsen Pedersen, Gørding

[2003] Forfatter: Sv. Aa. Hansen Jakob Larsen Pedersen  - LP kaldet - var en gudsbenådet pædagog. Han kom som lærer ved Gørding Skole til at præge generationer af byens skoleelever gennem 48 års ansættelse. Han blev i 1911 ansat ved Gørding Skole. I 1919 blev han gift...

læs mere
Kirsten Marie Hansens erindringer

Kirsten Marie Hansens erindringer

[2002] Forfatter: Kkirsten Marie Hansen Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie "Jeg er født den 18. juni 1859 i Hessellund. Min far Hans Nielsen havde en dejlig gård der og jeg havde en lykkelig barndom" Sådan indleder Kirsten Marie Hansen sin...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup