[2006] Forfatter: Stig Hegn
Der har været forskellige opfattelser af hvor tingstedet og tinghuset i Sdr. Lourup har ligget. Forfatteren sandsynliggør – ud fra skriftlige kilder og på baggrund af forskning – hvor tingstedet kan have ligget.

Stikord: Gørklint, Dyrendal, Gørklintvej, Tingvej

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.

Artikel om samme emne i Lokalårbogen 2006, side 94