[2009] Forfatter: Ejler Nielsen
Ejler Nielsen (1916 – 2008) sætter i artiklen selv disse betegnelser på sig tjenestemand, husmand, lokalpolitiker. Han fortæller om sin opvækst og sin famlie og om sine mange tillidshverv som sognerådsmedlem og byrådspolitiker for det Radikale Venstre. Han boede i Gørding sammen med hustruen Elly Nielsen.

Stikord: Søndergade 55, Tange, Skovbrynet 24, Gørding Sognearkiv, Det Radikale Venstre, husmandsforening, E. Bech Nygaard, Bent Gotfredsen

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan.