[2011] Forfatter: Bonna Søndberg
Den Kongelige operasanger Bonna Søndberg (f. 1933) blev født i Gørding. I artiklen beskriver hun sin barndom i Gørding og fortæller om hendes professionelle karriere som operasanger på blandt andet Det Kongelige Teater.

Stikord: Søndergade 31, Elitekvartetten, Doktor Jensen, Larsen-Petersen

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan