Artikler fra Darum

En norsk jernovn fra Darum II

En norsk jernovn fra Darum II

[2011] Forfatter: Mogens Hansen Jernovnen har haft en omskiftelig historie, inden den endte på Bramming Egnsmuseum. Den er fremstillet i Norge i 1793 på Hessel Jern Værk. Der er tidligere bragt en artikel i årbogen (2010). Men der er kommet nye oplysninger til især på...

læs mere
En norsk jernovn fra Darum

En norsk jernovn fra Darum

[2010] Forfatter: Mogens Hansen (tidl. museumsinspektør) I 2008 blev Bramming Egnsmuseum tilbudt en meget gammel norsk jernovn, som havde været i familien Trondhjems eje i fire generationer. Artiklen fortæller ovnens og familiens historie. Stikord: Marie Trondhjem...

læs mere
Darum Sogns vejnavne

Darum Sogns vejnavne

[2010] Forfatter: Kristian Vejrup Ved postnumrenes indførelse fik sognenes veje navne og vejskilte, således også i Darum sogn. Nogle veje fik helt nye navne, andre beholdt de gamle. Artiklen giver hvert vejnavn nogle ord ed på vejen. Stikord: Alsædvej, Alsædtægten,...

læs mere
Bramming-egnen og Vadehavet

Bramming-egnen og Vadehavet

[2010] Forfatter: Flemming Just Vadehavsområdet blev ikke tidligere betragtet som værdifuldt eller interessant. Hverken for de lokale eller folk udefra. Artiklen beskriver og forklarer den manglende interesse. Forfatteren fortæller om lokalhistorien og Vadehavet og...

læs mere
Darum Hotel 1958 – 1971

Darum Hotel 1958 – 1971

[2009] Forfatter: Birthe Hoffmann Darum Hotel havde mellem 1958 og 1971 syv værelser, lille sal, stor sal og restaurant. På værelserne boede fortrinsvis tyske og svenske turister og buschauffører fra Tjæreborg Rejser. Når der var overbelægning, sov hele værtsfamilien...

læs mere
Darum Mark

Darum Mark

[2009] Forfattere: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen Darum Mark ligger øst for Store Darum by og har altid været afhængig af "hovedstaden ved havet". Artiklen er en grundig beskrivelse af Darum Mark og området og nogle af beboerne gennem tiderne. Blandt andet...

læs mere
Gertruds breve

Gertruds breve

[2009] Forfatter: Inge Laugesen Glimt fra en udvandrerfamilies hverdag set gennem en lille samling breve skrevet af Gertrud Smidt fra 1911 til 1915. Forfatteren skriver: "I min barndom lå der i min bedstemors chatol et bundt breve i det hemmelige rum. Min bedstemor...

læs mere
Plesner – præst i Darum

Plesner – præst i Darum

[2008] Forfatter: Poul Haahr Carl Johan Plesner var præst i Darum fra 1934 til 1970. Plesner og hans hustru Helga Plesner blev et afholdt præstepar i sognet. Der var stor gæstfrihed og afslappethed i præsteboligen. Der er mange muntre historier at fortælle om Plesner....

læs mere
Vilfred Martinussen – en dreng fra Dalshøj

Vilfred Martinussen – en dreng fra Dalshøj

[2007] Forfatter: Kristian Vejrup Vilfred blev født på Darum Mark på Lambertsdamvej 9. Vilfred var en enspænder, indesluttet og fåmælt. Men allerede tidligt i livet fast besluttet på, at han ville til troperne - altså Afrika, på grund af hans store passion for dyr....

læs mere
Gamle konvolutter

Gamle konvolutter

Forfatter: J. Hedegård Rasmussen Blandt gamle konvolutter i Darum Sognearkiv findes to, som kan fortælle en del historie. De er begge stemplet i Ribe. Den ældste i 1871 - den yngre i 1876. Stikord: gotisk, latinsk, håndskrift, frimærke, møntloven Vil du læse hele...

læs mere
Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne

Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne

Forfatter: Birgit Schack "Hechaluz" var en zionistisk-socialistisk ungdomsbevægelse , hvis program sigtede på at uddanne unge jøder inden for landbrug, mejeri og gartneri med henblik på de jødiske bosættelser i Palæstina. I årene 1936-1939 kom ni unge jødiske mænd til...

læs mere
Landbruget

Landbruget

Forfatter: Niels Henning Nielsen Året 1993 har inden for landbruget været præget af EF's landbrugsreform. Landmændene har brugt meget tid og mange kræfter på at udfylde skemaer og sætte sig ind i komplicerede EF-forordninger. Stikord: vandingsmaskiner, halmmangel,...

læs mere
Stormfloder og digebyggeri i Darum

Stormfloder og digebyggeri i Darum

[1992] Forfatter: Erling Schmidt Ved udgravninger og ved fotografering fra fly er der blevet gjort fund, der viser, at der har boet mennesker i Darum igennem 3.000 år. Marsken og Vadehavet har allerede på det tidspunkt tiltrukket mennesker på grund af den rigdom af...

læs mere
Darum Borgerforening

Darum Borgerforening

[1992] Forfatter: Jes Højland Den 1. april 1966 dannedes storkommunen Bramming af Bramming, V. Nykirke og Darum kommuner. Overalt i landet sammenlagde man kommuner, og for at byrådsmedlemmerne og beboerne i de nu mange mindre sogne kunne holde kontakten til hinanden...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1992] Forfatter: Erik Helbo Bjergmark Braklægningen og et ændret afgrødevalg vil påvirke vores landskab omkring Bramming. De fleste vil nok synes, at det er i en positiv retning, fordi der vil komme flere køer på markerne og der vil være arealer, der er ideelle som...

læs mere
Sporten 1992

Sporten 1992

[1992] Forfatter: H. C. Andersen I hård konkurrence med flere kandidater kårde Ugeavisens læsere danseinstruktøren Flemming Kjersgaard til årets brammingenser. Begrundelsen for denne hæder skal naturligvis søges i de mange flotte, internationale præstationer, som...

læs mere
Darum Sogn i oldtiden

Darum Sogn i oldtiden

Forfatter: J. Hedegård Rasmussen Ret ofte får man stillet spørgsmålet: Hvad ved vi om forholdene i vor by eller vort sogn i oldtiden. Det spørgsmål gik sognefogeden i Darum også og spekulerede over i 1925. Det var gårdejer Marinus Lundgaard (1865-1958). Som den...

læs mere
Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Forfatter: Viggo Refsing "Ungdomsskolen, 6740 Bramming" var jævnligt den mangelfulde adresse på et brev dumpet ind på mit kontor. Men når man nu ofte kalder en efterskole for en ungdomsskole, skal det jo give forvekslinger i en by med hele 2 efterskoler. Stikord:...

læs mere
Sporten

Sporten

[1991] Forfatter: H. C. Andersen Skolefodboldholdet fra Bakkevejens skole i Bramming blev i november 1990 landskendt ved at vinde Ekstrabladets turnering for skolehold i Københavns Idrætspark. Artiklen gennemgår resultater m.m. for de forskellige sportsgrene i...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup