Artikler fra Darum

Minkfarme i Darum

Minkfarme i Darum

[2013] Forfatter: Lars Sørensen Hvornår de første mink kom til Darum, er der delte meninger om. Men forfatteren kender til at sidst i 1950´erne startede vognmand Martin Lauridsen hjemme i haven. Hurtigt blev der mange i Darum, som fattede interesse for mink som hobby....

læs mere

Den Selvejende Institution “Helheden”

[2013] Forfatter: Ann Hjort Thomsen Helheden har eksisteret siden 1992 i Darum og er en institution for psykisk sårbare beboere. Den blev grundlagt af Ann Thomsen og Sven Thomsen (begge opvokset i Darum) sammen med Anns far Preben Hjort Nielsen. At placere...

læs mere
Darum Fritidscenter

Darum Fritidscenter

[2012] Forfatter: Henning Nielsen Den 9. januar blev en skelsættende dato i Darum. På denne dato på idrætsforeningens generalforsamling, foreslog forfatteren, at der skulle bygges en sportshal i Darum. Artiklen beskriver forløbet. Stikord: støtteforening, Darum...

læs mere
En norsk jernovn fra Darum II

En norsk jernovn fra Darum II

[2011] Forfatter: Mogens Hansen Jernovnen har haft en omskiftelig historie, inden den endte på Bramming Egnsmuseum. Den er fremstillet i Norge i 1793 på Hessel Jern Værk. Der er tidligere bragt en artikel i årbogen (2010). Men der er kommet nye oplysninger til især på...

læs mere
En norsk jernovn fra Darum

En norsk jernovn fra Darum

[2010] Forfatter: Mogens Hansen (tidl. museumsinspektør) I 2008 blev Bramming Egnsmuseum tilbudt en meget gammel norsk jernovn, som havde været i familien Trondhjems eje i fire generationer. Artiklen fortæller ovnens og familiens historie. Stikord: Marie Trondhjem...

læs mere
Darum Sogns vejnavne

Darum Sogns vejnavne

[2010] Forfatter: Kristian Vejrup Ved postnumrenes indførelse fik sognenes veje navne og vejskilte, således også i Darum sogn. Nogle veje fik helt nye navne, andre beholdt de gamle. Artiklen giver hvert vejnavn nogle ord ed på vejen. Stikord: Alsædvej, Alsædtægten,...

læs mere
Bramming-egnen og Vadehavet

Bramming-egnen og Vadehavet

[2010] Forfatter: Flemming Just Vadehavsområdet blev ikke tidligere betragtet som værdifuldt eller interessant. Hverken for de lokale eller folk udefra. Artiklen beskriver og forklarer den manglende interesse. Forfatteren fortæller om lokalhistorien og Vadehavet og...

læs mere
Darum Hotel 1958 – 1971

Darum Hotel 1958 – 1971

[2009] Forfatter: Birthe Hoffmann Darum Hotel havde mellem 1958 og 1971 syv værelser, lille sal, stor sal og restaurant. På værelserne boede fortrinsvis tyske og svenske turister og buschauffører fra Tjæreborg Rejser. Når der var overbelægning, sov hele værtsfamilien...

læs mere
Darum Mark

Darum Mark

[2009] Forfattere: Doris Kamedula Poulsen og Tage Nielsen Darum Mark ligger øst for Store Darum by og har altid været afhængig af "hovedstaden ved havet". Artiklen er en grundig beskrivelse af Darum Mark og området og nogle af beboerne gennem tiderne. Blandt andet...

læs mere
Gertruds breve

Gertruds breve

[2009] Forfatter: Inge Laugesen Glimt fra en udvandrerfamilies hverdag set gennem en lille samling breve skrevet af Gertrud Smidt fra 1911 til 1915. Forfatteren skriver: "I min barndom lå der i min bedstemors chatol et bundt breve i det hemmelige rum. Min bedstemor...

læs mere
Plesner – præst i Darum

Plesner – præst i Darum

[2008] Forfatter: Poul Haahr Carl Johan Plesner var præst i Darum fra 1934 til 1970. Plesner og hans hustru Helga Plesner blev et afholdt præstepar i sognet. Der var stor gæstfrihed og afslappethed i præsteboligen. Der er mange muntre historier at fortælle om Plesner....

læs mere
Vilfred Martinussen – en dreng fra Dalshøj

Vilfred Martinussen – en dreng fra Dalshøj

[2007] Forfatter: Kristian Vejrup Vilfred blev født på Darum Mark på Lambertsdamvej 9. Vilfred var en enspænder, indesluttet og fåmælt. Men allerede tidligt i livet fast besluttet på, at han ville til troperne - altså Afrika, på grund af hans store passion for dyr....

læs mere
Livskunstneren Alfred Nielsen – Alfred Jenyw

Livskunstneren Alfred Nielsen – Alfred Jenyw

[2006] Forfatter: Erik Plesner Alfred Nielsen (1883 - 1976), også kaldet Alfred "Jen-yw" var noget af en personlighed. Som dreng mistede han et øje, deraf øgenavnet. Han var livet igennem kendt som en lurifaks, altid god for en morsomhed. Artiklen er fyldt med nogle...

læs mere
Mit livs vendepunkt

Mit livs vendepunkt

[2006] Forfatter: Poul Haahr I mange menneskers liv forekommer en bestemt begivenhed, som blivet et vendepunkt i deres liv. I denne artikel beskriver tre personer fra Bramming, det der blev deres vendepunkt: Ulla Ditlevsen, der kom fra Nørrebro i Kbh til Bramming,...

læs mere
Gammelt brev fra Colorado i U.S.A

Gammelt brev fra Colorado i U.S.A

[2005] Forfatter: Vagn Olesen "Kaere laeser, Igennem en nabo fik vi en copie af et brev i handene fra 1800-1900 tallet. Dette brev er fundet i U.S.A. i Colorado i en gammel blokhytte som skulle rastaureres og er sendet fra Lille Darum. Brevet er sendet til os, fordi...

læs mere
Indbydelse til Darum skoles jubilæum

Indbydelse til Darum skoles jubilæum

[2005] Forfatter: Olav Boesen KLassefesten Her hører vi im klasselæreren Jens Kjærulf Madsen, der på sin cykel kørte helt op til katederet. Om lørdagen sang han hele vejen igennem skolepladsen, når han kom cyklende "Den mørke nat forgangen er". Vi hører også om den...

læs mere
Et bryllup i Darum – der endte med drøje hug

Et bryllup i Darum – der endte med drøje hug

[2004] Forfatter: Jens Hedegaard Rasmussen Vi er tilbage i 1723 i Darum. Artiklen fortæller om kæresterier blandt de unge, en forlovelse, et bryllup - og et drabeligt slagsmål. Et slagsmål så voldsomt, at vi også hører om en mulig mordsag. Artiklen har tidligere været...

læs mere
En jødisk skæbne passerede Darum

En jødisk skæbne passerede Darum

[2004] Fortalt af Hans Peder Jensen til Poul Haahr Læge Schultz, Jernbanegade 8 prøvede at hjælpe unge tyske jøder på flugt fra Nazismen. Artiklen handler om en af dem Harald Lewinger, der fra 1936 til 1939 skulle lære landbrug på Lisbeth og Hans Jensens gård...

læs mere
Oprør i Darum mod Estrup

Oprør i Darum mod Estrup

[2003] Forfatter: Stig Hegn Sognerådet nægtede at betale skat i 1886 Der var undtagelsestilstand i Danmark i 1886. Et attentatforsøg mod Estrup - grundet i uoverenstemmelser om betaling af skat og deraf provisoriske love -  affødte protester og opstand. Også i Darum...

læs mere
Dalgas Thomsen fra Darum

Dalgas Thomsen fra Darum

[2002] Forfatter: Stig Hegn Den der selv brænder, kan tænde ild i andre. Dalgas THomsen (1895 - 1967) var ifølge forfatteren ikke en almindelig bondeknold. Det særegne var, at han tilhørte en af de få, der ikke levede af landbrug, men derudover at han politisk og...

læs mere
Af Frøsiggårds historie

Af Frøsiggårds historie

[2001] Forfatter: Kjeld Fink Pedersen Hans Pedersen (1803 til 1877) havde købt Frøsiggård i 1833 og han blev hurtigt midtpunktet for handelen i Hunderup Sogn. Han havde handelstalent og blev hurtigt en holden mand.  Artiklen fortæller om Hans Pedersen, men handler i...

læs mere
En kunstner fra Darum

En kunstner fra Darum

[2001] Forfatter: Agnete Therkildsen Agnete Therkildsen erindrer Agnete Therkildsen blev født i Ll. Darum og var ud af en bondeslægt. Hun skilte sig ud og blev en kendt og anerkendt kunstner. Gift med Cobra-kunstneren Ejler Bille. Hendes naturalistiske kunst (i hendes...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup