Artikler fra Darum

Landbruget

Landbruget

[1988] Forfatter: Jens Chr. Madsen Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, således at det faktisk blev en "grøn vinter". Det gav en god overvintring af vintersæd - og græsmarker. Stikord: Gødningsplaner, husdyrbruget,...

læs mere
Sporten

Sporten

[1988] Forfatter: Poul Willadsen For blot fem sæsoner siden var Bramming i serie 1, men med først Erik Broch Pedersen og siden Klaus Jespersen som træner blev det til tre oprykninger på fire år. Nu er det en tredje tidligere Esbjerg fB'er, Verner Bech, der skal...

læs mere
Minder fra Darum ved århundredskiftet

Minder fra Darum ved århundredskiftet

[1987] Forfatter: Aage Lundgaard I 1897 blev jeg født som nr. 2 ud af en senere søskendeflok på 11, ja faktisk 12, for en bror døde kort efter fødslen. Min farfar kom i midten af 1800-tallet til Darum fra Holstebro-egnen, hvor han var født på en gård, der hed...

læs mere
Fra trællekår til fri mands ret

Fra trællekår til fri mands ret

[1987] Forfatter: Einar Jensen Riber Kjærgård er ældre end Ribe Amts andre herregårde. De fleste af disse er fra 1500-årene. Kjærgård er omtalt allerede i 1300-årene og er måske endda ældre. Kjærgårds oprindelse menes at være et forsvarsanlæg lidt længere mod sydvest...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1987] Forfatter: Jens Chr. Madsen For tredje år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hår ved mange vintersæds- og græsmarker. Store arealer måtte pløjes om og nyetableres. Stikord: Planteavl, husdyrbrug, miljøet, landboforening, husmandsforening Vil du læse...

læs mere
Sporten

Sporten

[1987] Forfatter: Poul Willadsen Efter den forholdsvis magre resultathøst i 1986 tog idrætsudøverne i Bramming-området revanche i 1987. Det blev et sportsår af de helt store med fem danske mesterskaber, fem oprykninger i seniorfodbold og en række andre flotte...

læs mere
Darum Engvandingsselskab

Darum Engvandingsselskab

[1986] Forfatter: Fred Boesen De står der endnu, disse rester af bygninger, der omsluttede hjertet af Darum Engvandingsselskab, navnlig dampmaskinen, der med sin pumpe sendte Sneum Å's vand ud gennem et forgrenet kanalsystem over marsken i Darum. Stikord: Vindmøller,...

læs mere
Idrætshaller

Idrætshaller

[1986] Forfatter: Else Gregersen Bramming kommune har vist Danmarksrekord i antal idrætshaller pr. indbygger i kommunen. I 1986 står der sportshaller i fem af kommunens seks sogne - de to sidste opført og indviet i 1986. Stikord: Indsamlinger, Bramming-ordningen,...

læs mere
Landbruget

Landbruget

[1986] Forfatter: Jens Chr. Madsen For andet år i træk oplevede vi en vinter, som var særdeles hård ved vintersæd og græsmarker. Det medførte i lighed med sidste år, at store arealer måtte pløjes og sås om i foråret. Så vidt vides var der ingen vinterbygmarker, der...

læs mere
Fra tiden hjemme i Darum

Fra tiden hjemme i Darum

[1985] Forfatter: Agnete Therkildsen I Hans Tausens museum i Ribe, kan man læse, at Darum blev til for et par tusind år siden. Det var en mand, der hed Dar, der slog sig ned her mellem Kongeåens og Sneumåens udløb i Vesterhavet. Byen blev så opkaldt efter ham og kom...

læs mere
Bebyggelsen i Darum sogn 1688-1984

Bebyggelsen i Darum sogn 1688-1984

[1985] Forfatter: J. Hedegård Rasmussen I årene 1981 til 1984 har en gruppe forskere med hvert sit speciale arbejdet med at undersøge, registrere, kortlægge og beskrive Ribe-områdets bebyggelseshistorie. Man har koncentreret sig om Den Antikvariske Samlig i Ribe's...

læs mere
Landbruget 1985

Landbruget 1985

[1985] Forfatter: Michael Uldall Sidste års særdeles gode høstresultater har betydet en væsentlig bedring i dette års regnskabsresultater. Den gode avl i dette år vil givetvis på lignende måde slå igennem i næste års økonomiske resultat. Stikord: Vækstbetingelser,...

læs mere
Darum Sandgades Plantage 1884-1984

Darum Sandgades Plantage 1884-1984

[1984] Forfatter: Fred Boesen Der er mærkelige terrænforekomster bag marsken. De findes mange steder fra grænsen til Esbjerg, som eksempler kan nævnes grusbankerne i Tjæreborg og Sandgaden i Darum, som denne artikel handler om. Stikord: Sandflugt, andelstanken,...

læs mere
Lidt om bevaring

Lidt om bevaring

[1984] Forfatter: Hans Kjær Kommuneplanloven udgør i dag grundlaget for bevaring af bebyggelser og miljøer i det omfang, der ikke er tale om egentlige fredning efter bygningsfredningsloven. Stikord: Byggevedtægter, byggestil, lokalplan Vil du læse hele artiklen? Se...

læs mere

Bramming

Darum

Endrup

Gørding

Hunderup-Sejstrup

Vejrup