[2001] Forfatter: Agnete Therkildsen
Agnete Therkildsen erindrer
Agnete Therkildsen blev født i Ll. Darum og var ud af en bondeslægt. Hun skilte sig ud og blev en kendt og anerkendt kunstner. Gift med Cobra-kunstneren Ejler Bille. Hendes naturalistiske kunst (i hendes tidligere kunstnerperiode) bar tydeligt præg af hendes opvækst på landet , tlknytningen til marsken, fårene osv. Artiklen er uddrag fra Agnete Therkildsens bøger: “Små glimt” og “Den sommer og den eng så godt kunne sammen”.

Stikord: Teglgården, Ll. Darumvej 14,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.