[2003] Forfatter: Stig Hegn
Sognerådet nægtede at betale skat i 1886
Der var undtagelsestilstand i Danmark i 1886. Et attentatforsøg mod Estrup – grundet i uoverenstemmelser om betaling af skat og deraf provisoriske love –  affødte protester og opstand.
Også i Darum var man i oprør over urolighederne, hvor sognerådet greb til selvtægt og sognets bønder bakkede protesten op.

Stikord: De blå gendarmer, gendarmkorpset, Lambert Hansen, Frøsiggård, H. F. Feilberg, P. K. Pedersen,

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her.