Tinghus i Sdr. Lourup 1685 – 1737 – kommentar

Tinghus i Sdr. Lourup 1685 – 1737 – kommentar

[2006] Forfatter: Stig Hegn Der har været forskellige opfattelser af hvor tingstedet og tinghuset i Sdr. Lourup har ligget. Forfatteren sandsynliggør – ud fra skriftlige kilder og på baggrund af forskning – hvor tingstedet kan have ligget. Stikord:...
Birketing i Hunderup

Birketing i Hunderup

[1998] Forfatter: Jørgen Hvitved I efteråret 1997 blev alle elmetræer i “Fælles Lergrav” ud mod Kjærgårdsvej fældet – de havde fået elmesyge. Et udvalg under Landsbyudvalget i Hunderup – Forskønnelsesudvalget kom med den ide, at området kunne...