Træk af Lourups historie

Træk af Lourups historie

[2013] Forfatter: Wagn Olesen Lourup er arealmæssigt det største ejerlav i Gørding Sogn med Nørre og Sønder Lourup. I 1785 var der 19 bebyggelser, 8 gårdmænd og 11 bolsmænd og ingen jordløse huse, mens der i 1957 var 76 bebyggelser af forskellig art. Med...
Oprør i Darum mod Estrup

Oprør i Darum mod Estrup

[2003] Forfatter: Stig Hegn Sognerådet nægtede at betale skat i 1886 Der var undtagelsestilstand i Danmark i 1886. Et attentatforsøg mod Estrup – grundet i uoverenstemmelser om betaling af skat og deraf provisoriske love –  affødte protester og opstand....
Erik Madsen – en folkelig politiker

Erik Madsen – en folkelig politiker

[2001] Forfatter: Poul Haahr Artiklen giver et lille portræt af Brammings sidste sognerådsformand, Erik Madsen, der var formand fra 1954 til 1960. Artiklen fortæller om hans virke som sognerådsformand og hans interesser som sognerådsformand. Hvoraf især etableringen...