[2013] Forfatter: Wagn Olesen
Lourup er arealmæssigt det største ejerlav i Gørding Sogn med Nørre og Sønder Lourup. I 1785 var der 19 bebyggelser, 8 gårdmænd og 11 bolsmænd og ingen jordløse huse, mens der i 1957 var 76 bebyggelser af forskellig art. Med kommunesammenlægningen i 1970mellem Gørding og Bramming blev 18 ejendomme, efter beboernes ønske, indlemmet i Holsted kommune.

Stikord: Malt Herred, Tinghus, Gyllingsminde, Lourup skole, Gørding-Lourup Idrætsforening, Dagmar og Kresten F. Kristiansen, Anna Marie og Poul Lund, Lourup Købmandsforretning, Vanggård, Tingstedgård

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her