Vejrup Landsbypark – fra idé til handling

Vejrup Landsbypark – fra idé til handling

[2022] Forfatter: Ingrid Jensen Ideen om en landsbypark i Vejrup opstod på baggrund af den kommunale kloak- og regnvandsseparering der foregik i landsbyen i 2016, hvor der blev etableret en regnvandssø syd for fredskoven ved Engdraget. Vejrup Lokalråd så hurtigt...
Fra Endrup Mølle Dambrug til Endrup Naturpark

Fra Endrup Mølle Dambrug til Endrup Naturpark

[2016] Forfatter: Johannes Schmidt Endrup Naturpark er beliggende langs Sneum Å og strækker sig fra Hovedej A1 til Bygaden i Endrup. Artiklen fortæller historien om ” … den grimme ælling, der bliver til en smuk svane.” Stikord: Esbjerg Kommune,...
Endrup Mølles dambrug – Naturgenopretning

Endrup Mølles dambrug – Naturgenopretning

[2009] Forfatter: Hartvig Vind jensen Endrup mølle blev anlagt samtidig med, at herregården Endrupholm i 1580 blev bygget. Herregården blev bygget ved Sneum Å. Artiklen fortæller om dambrugets historie og om det genopretningsprojekt som begyndte i 2006, da Bramming...
Paradisets Olsen

Paradisets Olsen

[2006] Forfatter: Sam. Højst Petersen “I Vejrup går der mange historier om originaler, men når spørgsmålet gælder originaler i dag, da kan de fleste kun nævne Kent Olsen”. I indledningen til artiklen står der: Denne artikel skal så ikke handle om Olsens...