Udgravninger i det middelalderlige Hunderup

Corona-pandemien – set og oplevet fra Darum

[2021] Lars Jeppe Banke Sørensen, Helle Ertmann, Wickie Lassen Agdal, Hanne Sørensen De fire forfattere beskriver hvad Corona-tiden kom til at betyde for en landmand, for formanden for Darum Lokalråd, formanden for Darum Idrætsforening og en ældre person i Darum....
Udgravninger i det middelalderlige Hunderup

Med Solgården og megen glæde

[2021] Forfatter: Ole Mogensen Fra tiden da Solgården var et alderdomshjem i 1960´erne. En meget personlig skildring af livet på alderdomshjemmet, skrevet af en søn af den første forstander Henry Mogensen. Stikord: Alderdomshjem, plejehjem, Joan Karkov Vil du læse...
Udgravninger i det middelalderlige Hunderup

Stenskulpturer i Vejrup

[2021] Forfatter: Ingrid Jensen I de sidste årtier er der kommet flere stenskulpturer til i Vejrup By: Ballast, Balanceakt, Venus, Kokvadstenen, Ildsjælene og Familien. Hver skulpur bliver beskrevet i artiklen. Stikord: Stenskulpturer, kunst Vil du læse hele artiklen?...