Tre begravede gravsten på Hunderup Kirkegård

[2021] Forfattere: Lone Bruun, Michael Blæsberg Knudsen, Ole Witte Madsen
En forårsdag i 2020 stødte kirkegårdsgraver Lone Bruun på noget mystisk, da hun arbejde på Hunderup Kirkegård sydvestlige hjørne. En meter under jorden fandt hun tre hvide marmorgravsten, der lå ovenpå hinanden. På hver gravsten stod et navn på de afdøde, men hvorfor blev stenene begravet? Hvem var de afdøde?

Stikord: Mulvad, Sneumgård, Jens Sørensen, Karen Marie Sørensen, Else Jensen

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

“Kongehøjene” ved Bramming

[2021] Forfatter: Mogens Hansen, museumsinspektør emeritus
Kongehøjene bliver i artiklen betragtet fra en arkæologisk vinkel. De tolv små lave gravhøje syd for Bramming blev fredet i 1896.
Ingen af højene er udgravet, men de er et vidnesbyrd om en karakteristisk begravelsestype i en ca. 400-årige epoke i bondestenalderen.

Stikord: Stenalder, gravskikke, fredning, fortidsminde

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Hvad der gemte sig mellem træerne ved Hedemarksvej

[2021] Forfatter: Jakob Lambertsen
Jakob Lambertsen er født og opvokset på en gård i Sdr. Ilsted. Kongehøjene syd for Bramming blev en del af forfatterens legeområde som barn, da arealet hvor højene lå var en del af faderen Peter Lambertsens jorder.
Stikord: Gravhøje,  fredninger, Hedemarksvej

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her

Andre artikler i Lokalårbogen af forfatteren:
Lang vej til skole, fra det yderste Ilsted, 2020

Kirkekunst i Vester Nykirke Kirke

[2021] Forftter: Hanne Eiby
Vester Nykirke Kirke er en romansk kvaderstenskirke fra tidlig middelalder. Den ligger frit i Størsbøl mellem Endrup og Bramming.
Artiklen gennemgår kirkens indvendige udsmykning. Det udskårne og bemalede træinventar er præget af kirkens tilknytning til Endrupholm og dets ejere.

Stikord: Kirker, kunst

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan