[2021] Forfatter: Ole Mogensen
Fra tiden da Solgården var et alderdomshjem i 1960´erne. En meget personlig skildring af livet på alderdomshjemmet, skrevet af en søn af den første forstander Henry Mogensen.

Stikord: Alderdomshjem, plejehjem, Joan Karkov

Vil du læse hele artiklen? Se her hvordan