125 års jubilæum for jernbanen

125 års jubilæum for jernbanen

[1999] Forfatter: Christian Sørensen Jernbanen i Gørding åbnede den 3. oktober 1874. Jernbanens øverste ledelse ville have banen lagt i Gørding by, således at stationen skulle ligge hvor nu forsamlingshuset ligger, men det satte landmændene sig imod. Grunden var, at...
125 års jubilæum for jernbanen

En jægers erindringer

[1999] Forfatter: Anders Frank Efter krigens ophør den 4. maj 1945 begyndte en spændende tid rent jagt- og fiskerimæssigt. Andre ting havde taget min tid i krigsårene, selvom naturen og dens oplevelser stadig havde min interesse, var den for en tid trådt i baggrunden....
125 års jubilæum for jernbanen

Et bondebryllup først i 1880erne

[1999] Forfatter: M. M. Bennedsen Skuepladsen er hos Mikkel Nielsen i Sejstrup, og brudeparret er Mette Marie Nielsen og Hans Bennedsen fra Lourup. Vi havde været forlovet et par år, og nu ville H. B.s far Benned nok af med gården til ham, hvorfor der blev bygget...
125 års jubilæum for jernbanen

Barndom i Bramminge

[1999] Forfatter: Holger K. Nielsen Jeg er blevet bedt om at skrive om min barndom i Bramminge. Det gør jeg gerne, men det er ikke uden vanskeligheder, for når jeg “spoler filmen tilbage” bliver jeg nødt til at bearbejde tingene og ræsonnere så meget, at...
125 års jubilæum for jernbanen

Bygningen af V. Vedsted – St. Darum Diget 1911-1913

[1999] Forfatter: Laust Jørgensen I 1909 fik vi den store stormflod. Vandet kom brølende ind over marksen og gik ind i flere huse og gårde og fyldte adskillige brønde med salt havvand, så vandet ikke kunne bruges i husholdningen i lang tid derefter. De forskellige...