[1999] Forfatter: Laust Jørgensen

I 1909 fik vi den store stormflod. Vandet kom brølende ind over marksen og gik ind i flere huse og gårde og fyldte adskillige brønde med salt havvand, så vandet ikke kunne bruges i husholdningen i lang tid derefter. De forskellige bydele i Darum blev adskilt, så man ikke kunne gå fra den ene til den anden.

Stikord: digesagen, Thorsmarksbanken, kammersluse, kedelpasserbog, barakker, rambukke, glaciset

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her