[1999] Forfatter: Anders Frank

Efter krigens ophør den 4. maj 1945 begyndte en spændende tid rent jagt- og fiskerimæssigt. Andre ting havde taget min tid i krigsårene, selvom naturen og dens oplevelser stadig havde min interesse, var den for en tid trådt i baggrunden.

Stikord: vadehavskanten, Ribe kammersluse, regnspover, rødben, hjejler, svotgæs, bukkejagt, jagtkonsortie

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her