Tendensen til nedlægning af landbrug fortsætter

Det bedste – ud fra det grundlag

[1983] Forfatter: Poul Willadsen Beslutningsvejen omkring fremtidig varmeforsyning af Bramming by. Borgere, bestyrelsen for Bramming fjernvarme, politikere i by- og amtsråd samt energiminister Knud Enggårds drøftelser omkring varmeforsyning fra Vestkraft i Esbjerg...
Tendensen til nedlægning af landbrug fortsætter

Påny optimisme i erhvervslivet

[1983] Forfatter: Harry Gustavsen Året 1983 må betegnes som det år, hvor erhvervslivet igen er besjælet af en vis optimisme, efter mange firmaer måtte dreje nøglen om og standse betalingerne året før. Stikord: Konkurs, håndværkere, investere, HHI, Handelsgruppen Vil...
Tendensen til nedlægning af landbrug fortsætter

Bramming FO 50 år

[1983] Forfatter: Jefrey Andersen Fælles-organisationen i Bramming har 1984 som et mærkeår, idet man den 9. marts runder de 50 år. Foreningens formål, som det blev vedtaget på det første møde, er at fremme sager, som er af betydning for arbejderstanden i Bramming....
Tendensen til nedlægning af landbrug fortsætter

Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid

[1983] Forfatter: Johan P. Karkov Med henblik på start af praksis købte min kone og jeg den hvide villa i Skolegade i Bramming, hvor vi endnu bor. Nærmeste nabo var markedspladsen, hvor nu det smukke rådhus har sæde. Det var vor hensigt at indrette...