[1983] Forfatter: Michael Uldall

Året 1983 vil af landmænd her på egnen vejrmæssigt huskes som det værste i mands minde. Resultatet af sen såning, manglende behandlingsmulighed samt tørke var en katastrofehøst. Tendensen til nedlæggelse af landbrug øges. Før var det mindre brug, der blev nedlagt, men nu er turen kommet til de noget større i 40-60 tdr. land-størrelsen. Målet med strukturpolitikken må være så mange bæredygtige enheder som muligt, med skyldig hensyn til arbejdsmæssige betingelser for landmanden.

Stikord: Industrilandbrug, betalingsstandsninger, produktionsapparat, husdyrhold, jordfordeling

Vil du læse hele artiklen? Se hvordan her